ՎԵՐՋԻՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
enhyru

Հեքիաթային մանկության մոլորակ` ՖԵՅՐԻ ԹԵՅԼ /FairyTale /

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակությունը մանկապարտեզիուսումնադաստիարակչական աշխատանքի կարևորագույն բաղկացուցիչներից է,որի իրականացումը նշանակում է ` երեխային տալ ոչ միայն գիտելիքներ, այլևձևավորել նրան որպես անհատականություն:
Արդեն 3 տարի գործող « Ֆեյրի Թեյլ » Էլիտար նախակրթարանում յուրաքանչյուրփոքրիկ  իրեն զգում է ինչպես իրական հեքիաթում:
Պարսպապատ բակ և այգի:
Հրաշալի շենքային պայմաններ՝ նախատեսցված մանուկների համար:
Բավական մեծ աշխատանք է տարվել շենքի ինտերիերի ճիշտ կահավորմանուղղությամբ՝ հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և հոգեբանականառանձնահատկությունները՝ նախակրթարանում ապահովելով համապատասխանպայմաններ:
Հայտնի ճշմարտություն է՝ լավ նախակրթարանը երեխայի ցերեկային ընտանիքն է,որ յուրովի լրացնում է փոքրիկի դաստիարակությունը՝ ընտանիքից դուրս։Անփոխարինելի է վերջինիս դերն ու նշանակությունը, հատկապես, երեխայի անձիձևավորման գործում։
Նախակրթարանի ընտրության հարցն այսօր ծնողների համար լուրջ խնդիր է։Որակյալ նախակրթարան գտնելը՝ նույնպես:
« Ֆեյրի Թեյլ » նախակրթարանի հիմնադիրն, ի սկզբանե, նպատակ է ունեցելստեղծելու վայր, ուր բացի խաղերից ու հաճելի միջավայրից, երեխաները լիովինկպատրաստվեն նաև դպրոցին՝ մեծապես դյուրացնելով ծնողների, մասնավորապես,աշխատող ծնողների հոգսերը: Իսկ որ այս նախակրթարանում դպրոցին յուրովի եննախապատրաստում, փաստում են հենց իրենք՝ հմուտ և փորձառումանկավարժները:
Գեղեցիկ դասարաններ, ննջասենյակներ, ժամանակակից ու գեղեցիկ կահավորվածխոհանոց, բացօթյա խաղահրապարակ, մարզադահլիճ:
Մանկահասակ տարիքի կրթական ու զարգացման նրբություններին քաջածանոթ «Ֆեյրի Թեյլ » նախակրթարանի մանկավարժները երեխաներին տրամադրում ենգիտելիքների այն անհրաժեշտ պաշարը, որի կարիքը նրանք ունեն բոլորմակարդակներում զարգանալու համար հոգևոր, էմոցիոնալ եւ ինտելեկտուալ:
Կարևոր հանգամանք է բժշկի առկայությունը նախակրթարանում: Ամենօրյա խնամքև հոգատար վերաբերմունք յուրաքանչյուր երեխայի հանդեպ՝ « Ֆեյրի Թեյլ » –իտնօրինության ու աշխատակազմի որդեգրած սկզբունքն է: Անգամ չնչին կասկածիդեպքում բժիշկը համապատասխան սենյակում զննում է փոքրիկներին՝հավաստիանալու, որ ամեն ինչ լավ է:
Տարբերակված մոտեցում՝ յուրաքանչյուր տարիքային խմբին: Մսուրային տարիքիփոքրիկները, շնորհիվ « Ֆեյրի Թեյլ » –ի, նախևառաջ սովորում են անկախանալիրենց մայրիկներից, շփվել հասակակիցների հետ: Միջին խմբի երեխաներըդաստիարակվում են աշխարհաճանաչողության ու հայրենասիրության ոգով:
Իսկ ահա ավագ խումբը, որ նախադպրոցական է, ստանալով նախնականգիտելիքներ, նախակրթարանից հեռանում է՝ լիովին պատրաստ դպրոցականկյանքին:
 fairi teyl2
« Ֆեյրի Թեյլ » –ը հոգում է նաև, որ փոքրիկները, բացի մայրենիից, նաև օտարլեզուներ սովորեն: Ահավասիկ, անգլերենի խորացված ուսուցումը, որիդասավանդումն այստեղ բարձր հիմքերի վրա է և մեծապես կարևորվում էմանկավարժների կողմից:
« Ֆեյրի Թեյլ » նախակրթարանում երեխաների ընդունելությունը կատարվում էսկսած 2 տարեկանից, տարիքային խմբերը երեքն են` մսուրային՝ նախատեսվածմինչև 3 տարեկանների, միջին՝ 4-5 տարեկանների և ավագ՝ 6 տարեկան երեխաներիհամար: “Fairy Tale” Էլիտար մանկապարտեզը հայտարարում է 2014-2015ուստարվա ընդունելություն:
Էլիտար նախակրթարան,օտար լեզուների ուսուցում, անհատական խնամք ևսնունդ:
ՀԱՍՑԵ :Նաիրի Զարյան 1-ին նրբանցք տուն 5 , մուտքը նաև Կոմիտասիպողոտայից, Արաբկիրի հարկային տեսչության դիմացի մայթ:
ՀԵռ. 010-25 23 56, 093 50 60 72, 098-55 50 50Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանություն