ՎԵՐՋԻՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
enhyru

«ԷՆԵՐՋԻ ՍԵՅՎԻՆԳ» ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<Էներջի Սեյվինգ>> ընկերություն: Գործունեության ոլորտներըընդգրկուն՝ էներգաարդյունավետ ծրագրերի իրականացումից մինչևլուսավորության ձևավորումհաշվարկ և սարքավորումներիմատակարարում:
Աշխատաոճը՝ պատասխանատու և պրոֆեսիոնալ, նշանաբանը՝լուսավորություն՝ խնայողության միջոցով:

ՀՀում պաշտոնապես գրանցված <<ԷներջիՍեյվինգ>> ապրանքանիշն առաջարկում է նոր մոտեցում՝լուսավորության ոլորտում. ներկայում կիրառվող էներգատարլամպերը, որ բավական արագ են շարքից դուրս գալիս, փոխարինելնոր սերնդի LED՝ լուսադիոդային քիչ հզորությամբ, միաժամանակշատ ավելի հուսալի <<Էներջի Սեյվինգ>> լամպերով՝ խնայելովնյարդեր և միջոցներ:

 

energy saving.11

<<Էներջի Սեյվինգ>> ընկերության լամպերն արտադրվում ենընկերության տարբերանշանով և լիովին համապատասխանում ենեվրոպական չափանիշներին: Ապրանքատեսակի արտադրությանորակի վերահսկողության հարցում <<Էներջի Սեյվինգ>>ընկերությունը չափազանց խստապահանջ է:
Առաջարկվող լամպերը լիովին համապատասխանում են բոլորլուսային սարքերին, ապահովում են բարձր որակ և երկարատևշահագործում: <<Էներջի Սեյվինգ>> լամպերն անվնաս ենառողջության համար, էկոլոգիապես մաքուր են, չեն պարունակումսնդիկ կամ այլ թունավոր նյութեր, աշխատում են անգամ 110 վոլտլարման պարագայում` ապահովելով նույն լուսատվությունը, ինչ 220վոլտ լարման դեպքում: Հաշվի առնելով օրական անհրաժեշտլուսավորման ժամանակահատվածի տևողությունը՝ միջինը 8 ժամ,վստահաբար կարող ենք ասել, որ <<Էներջի Սեյվինգ>> լամպերնունեն գրեթե 10 տարվա կյանք, մինչդեռ նույնժամանակահատվածում սովորական լամպերը կփոխարինվեն 40,էկոնոմ լամպերը՝ 5 անգամ:

Խնայե՛ք Ձեր գումարը, էլեկտրաէներգիան և շրջակա միջավայրը

 energy saving.333


<<Էներջի Սեյվինգ>> —ը առաջարկում է բնակարանային ևգրասենյակային, ֆասադային և փողոցային, մարզադահլիճների ևմարզադաշտերի լուսավորությունը և միաժամանակ լուսավորությանդիզայնհաշվարկ, ընդ որում՝ լամպեր գնելու դեպքում՝ դիզայնհաշվարկը՝ անվճար:

 


Ունենալով երկարատև փորձ ոլորտում, ինչպես նաևհամապատասխան սարքավորումներ և մասնագիտացվածանձնակազմ՝ ընկերությունն իր ծառայությունների շրջանակներումիրականացնում է լուսավորության վրա ծախսվող էլեկտրաէներգիայիև շահագործման ծախսերի նվազեցման չափի հաշվարկ`պահպանելով Ձեր տարածքի անհրաժեշտ լուսավորությունը: Մեր օգնությամբ Դուք կունենաք երկարատև շահագործման լամպեր ևէապես կկրճատեք էլեկտրաէներգիայի ծախսերը, տնտեսածգումարով կկարողանաք 1-2.5 տարվա ընթացքում վճարելմատուցված ծառայությունների արժեքը:
Մենք առաջարկում ենք նաև երաշխիքային և ետերաշխիքայինսպասարկում՝ գնված լամպերի և լուսատուների համարշահագործման երաշխիքային ժամկետ սահմանելով առավելագույնը3 տարի:
Մենք նաև առաքում ենք՝ փորձելով հնարավորինս մոտ լինել մերհաճախորդներին:
Պատրաստ ենք ապահովել լամպերի առաքումը ցանկացած վայր ևհասցե: Լամպեր և լուսատուներ գնելիս՝ առաքումն անվճար է:


<<
Էներջի Սեյվինգ >>
 ընկերության կողմից ներկայացվողլուսատուները դուք կարող եք ձեռք բերել <<ԱՐԵՎԻԿ>>  շինանյութիխանութից, որը հանդիսանում է <<Էներջի Սեյվինգ >>   ընկերությանպաշտոնական գործընկերը: 

  <<ԱՐԵՎԻԿ>>  շինանյութի խանութի հասցեն է՝Երևան, Վարդանանց փող., 24 շենք

 Հեռ.` +374-10-552250 

 unnamed

Էներգաարդյունավետ լուսավորման ծրագրեր իրականացման համար դիմեք  <<Էներջի Սեյվինգ >>  ընկերության գրասենյակ:

 Երևան, Նորք Մարաշ, Ա. Արմենակյան  փող. 127 հասցեով

Հեռ.` +374-10- 651414 

Untitled1

Եթե լույս՝ ապա LED լամպեր և լուսատուներ
 
<<Էներջի Սեյվինգ>> լուսավորեք՝ խնայելով:
Հասցե` ք. Երևան, ՆորքՄարաշ, Ա.Արմենակյան 127
Հեռ.: (+374 10) 65-14-14

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանություն